Hlavní město Praha

Výstava „Příběhy z rané péče“

1.–5. 11. 9.00–18.00 h | JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha 2, Salmovská 8

Výstavní panely s příběhy rodin dětí s postižením umožňují nahlédnout do jejich běžných životů. Cílem výstavy je šířit povědomí o sociální službě raná péče a ukázat, že i s překážkami na startu do života se lze vypořádat a žít plnohodnotný a šťastný život.

„Vývoj zraku u dítěte ve věku od narození do 3 let"

2. 11. 15.00–15.45 h | Magenta Experience center (OC Arkády), Praha 4, Na Pankráci 86

Na přednášce zrakové terapeutky Hany Janurové ze Společnosti pro ranou péči uslyšíte o vývoji zrakových funkcí a dovedností, nejčastějších dětských vadách zraku a také co je při vývoji zraku nezbytné sledovat. Součástí přednášky bude ukázka speciálních brýlí, které simulují oční vady. Program pro děti zajištěn.

„Kraniosakrální relaxace v běžném životě“

2. 11. 16.00–16.45 h | Magenta Experience center (OC Arkády), Praha 4, Na Pankráci 86

Na přednášce se od terapeutky Pavly Hájkové dozvíte bližší informace o kraniosakrální terapii, co nabízí a jaký může mít terapie účinek na novorozence a rodiny dětí s postižením. Kranio je jemná a hluboká technika. Pomocí vědomého doteku se aktivují a posilují samoozdravné procesy v těle, zvyšuje se důvěra v život. Program pro děti zajištěn.

„Objevte v sobě sílu, která umí léčit"

2. 11. 17.00–17.45 h | Magenta Experience center (OC Arkády), Praha 4, Na Pankráci 86

Jaké by to bylo uznat svou unikátnost a uznat své jedinečné dary a talenty? Tato přednáška vám pomůže nahlédnout pod nánosy vašich přesvědčení, sjednotit svou mysl s tím KÝM VE SKUTEČNOSTI JSTE a jak být darem pro sebe i ostatní. Certifikovaná lektorka Adriana Těšínská vám představí možnosti metody Access Bars i tělesného procesu „Korekce zraku“. Program pro děti zajištěn. TĚŠÍME SE NA VÁS!
Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.