V termínu od 1. do 7. listopadu 2021 proběhne již 14. ročník osvětové kampaně Týden rané péče® a sloganem pro letošní kampaň bude „Slovo NEJDE neexistuje“. Slogan nám laskavě propůjčila skupina Mirai, která se stala i ambasadorem letošního ročníku kampaně.

Narození dítěte s postižením je náročná životní situace a rodiče se často po stanovení diagnózy jejich dítěte cítí, jako by je někdo hodil do ledové vody. Čekají je mnohá obtížná rozhodnutí, které se jim jako raná péče snažíme ulehčovat. Slogan „Slovo NEJDE neexistuje“ zastupuje rodičovskou sílu a odhodlání všechny překážky překonat a přes nelehký start do života poskytnout jejich dítěti všechnu možnou podporu. Cílem rané péče je, aby rodina dítěte s postižením žila plnohodnotný, běžný život a měla rovnocenný přístup ke všem životním příležitostem jako kdokoli jiný.

Pojďme odborné i laické veřejnosti ukázat smysluplnost rané péče, pojďme upozornit na potřeby rodin dětí s postižením a třeba i na to, jak se v době pandemie změnily. Již přes 30 let poskytujeme vysoce odbornou službu rodinám, které se rovnou na startu do života jejich dětí potýkají s překážkami.

AMBASADOREM LETOŠNÍHO ROČNÍKU TÝDNE RANÉ PÉČE SE STALA SKUPINA MIRAI: