Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Středisko včasné intervence

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.