Program pro studenty speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze - seznámení s ranou péčí - ukázka pomůcek pro nejmenší děti s vadou sluchu - funkční vyšetření sluchu nejmenších dětí.