Moravskoslezský kraj

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

5.–7. 11. 15.00–10.00 h | Konferenční centrum Malenovice, Malenovice 146

Víkendový pobyt pro uzaveřenou skupinu osmi rodin s dětmi se sluchovým postižením raného věku z Moravskoslezského kraje. Pobyt je zaměřený na rozvoj komunikace a vzájemných vztahů v rodinách vychovávajících malé dítě s postižením sluchu. Rodiče mohou během pobytu načerpat inspiraci pro nové činnosti se svým dítětem, zároveň mají možnost seznámit se s dalšími rodinami a sdílet osobní zkušenosti a v neposlední řadě odpočinout si od každodenních starostí. Pobyt je hrazený z projektu "Podporujeme hrdinství, které nejde vidět"
Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.