V rámci zážitkového workshopu budou děti z MŠ Indigo Kids seznámeny s druhy zrakových vad u dětí, vyzkouší si jaké to je žít se zrakovou vadou (pomocí speciálně upravených brýlí simulující zrakovou vadu), vyzkouší si, jak zrak trénovat a posilovat.