Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice

Vidět s úsměvem

1. 11.–31. 12. 8.00–9.00 h | Dům kultury Metropol České Budějovice, Senovážné nám. 2

Výstava fotografií Jiřího Tvaroha zachycuje příběhy rodin a poradkyně rané péče při práci s dětmi s postižením. Cílem výstavy je šířit povědomí o sociální službě raná péče a ukázat, že i s překážkami na startu do života se lze vypořádat a žít plnohodnotný a šťastný život.

Příloha:

Prezentace programu Stimulace zraku

1. 11. 16.00 h | Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1

Prohloubení spolupráce odborných pracovníků Společnosti pro ranou péči s primářem očního oddělení a s dětskými oftalmology z Nemocnice v Českých Budějovicích. Sdílení odborných zkušeností a přehlídka testů a pomůcek používaných při zjišťování zrakových funkcí u dětí raného věku (např. testy zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti atd.).

Příloha:

Screeningové vyšetření zraku přístrojem Plusoptix

3. 11. 8.30–12.00 h | Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1

Cílem je včasné zjištění významných refrakčních (dioptrických) vad u dětí, které by mohly způsobit poruchy vývoje vidění dítěte. Vyšetření proběhne v časech 8:30 - 12:00 a 13:00 - 15:00. Zájemci se mohou předem telefonicky objednávat na čísle 777 478 742.

Den otevřených dveří

4. 11. 13.00–17.00 h | Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1

Od 13 hodin setkání rodin, odborníků, donátorů a příznivců rané péče v prostorách českobudějovické Společnosti pro ranou péči. Ukázka pomůcek, testů a metod používaných v programu Stimulace zraku. Od 15 hodin prezentace naší činnosti pro veřejnost.

Příloha:

Setkání odborných pracovníků s oční lékařkou a ortoptickými sestrami

5. 11. 8.00–10.00 h | Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1

Konzultace zrakových terapeutek s dětskou oftalmoložkou MUDr. Kostohryzovou a ortoptistkami, sdílení odborných zkušeností a přehlídka testů používaných při funkčním vyšetření zraku malých dětí.
Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.