Prohloubení spolupráce odborných pracovníků Společnosti pro ranou péči s primářem očního oddělení a s dětskými oftalmology z Nemocnice v Českých Budějovicích. Sdílení odborných zkušeností a přehlídka testů a pomůcek používaných při zjišťování zrakových funkcí u dětí raného věku (např. testy zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti atd.).