Výstava fotografií s příběhy rodin, které byly klienty Rané péče Demosthena. Cílem výstavy je šířit povědomí o sociální službě raná péče a zprostředkovávat zkušenosti rodin.