Depistáže - předávání informací o službě raná péče prostřednictvím propagačních materiálů a navazování kontaktů s mateřskými a rodinnými centry v Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji.