Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Raná péče pro Moravu a Slezsko

Poznej ranou péči

2. 11. 14.00 h | Centrum pro dětský sluch Tamtam, Pekařská 9

Program pro studenty Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. - seznámení se s ranou péčí - ukázka pomůcek pro nejmenší děti s vadou sluchu - funkční vyšetření sluchu nejmenších dětí Kapacita akce je omezena, je nutné se přihlásit na: https://forms.gle/E5T5Rsk4JebcT6NN7

Příloha:

Poznej ranou péči

2. 11. 15.30 h | Centrum pro dětský sluch Tamtam, Pekařská 9

Program pro studenty Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. - seznámení se s ranou péčí - ukázka pomůcek pro nejmenší děti s vadou sluchu - funkční vyšetření sluchu nejmenších dětí Kapacita akce je omezena, je nutné se přihlásit na: https://forms.gle/E5T5Rsk4JebcT6NN7

Příloha:

Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

5.–7. 11. 15.00–10.00 h | Konferenční centrum Malenovice, Malenovice 146

Víkendový pobyt pro uzaveřenou skupinu osmi rodin s dětmi se sluchovým postižením raného věku z Moravskoslezského kraje. Pobyt je zaměřený na rozvoj komunikace a vzájemných vztahů v rodinách vychovávajících malé dítě s postižením sluchu. Rodiče mohou během pobytu načerpat inspiraci pro nové činnosti se svým dítětem, zároveň mají možnost seznámit se s dalšími rodinami a sdílet osobní zkušenosti a v neposlední řadě odpočinout si od každodenních starostí. Pobyt je hrazený z projektu "Podporujeme hrdinství, které nejde vidět"
Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.