Opět můžeme informovat o službě rané péče a jejích specifikách studenty oboru Speciální pedagogika Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Rády předáme několik málo zkušeností našim budoucím kolegům a spolupracovníkům.