Mezioborová setkání s vybranými odborníky prvního kontaktu. Cílem akce je šíření informovanosti o službě raná péče v Karlovarském kraji.