Šíření informovanosti o službě rané péče u odborníků a dalších prvních kontaktů.