Nový info list na téma Význam hry ve vývoji dítěte a na něj navazující workshop s možností otázek na toto téma.