Řešení aktuálních palčivých témat rodin pod vedením supervizora.