Odborná přednáška pro rodiče o aplikované behaviorální analýza a jejím využití u dětí s PAS.