Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. představí službu rané péče na přednášce v rámci setkání Sborovny - nové platformy, která je určena k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji. Ve čtvrtek 4. 11. 2021 bude Sborovna tematicky věnována speciálním pedagogům, přednášky se tedy zúčastní zástupci SPC center z celého Zlínského kraje. Cílem je posílení interdisciplinární spolupráce mezi učiteli, speciálními pedagogy a pracovníky rané péče.