Vytisknout/Uložit jako PDF
Pokud chcete uložit program v PDF, vyberte při tisku tiskárnu "Uložit jako PDF". Nezapomeňte také vypnout tisk záhlaví a zápatí. Použít můžete také kombinaci kláves CTRL+P nebo CMD+P (Mac).

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Raná péče

Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.