Odborné setkání nad tématem sourozenectví za účasti odborníků a rodičů.