Setkání pracovníků v rané péči, vzájemné sdílení zkušeností prostřednictvím kazuistik jednotlivých pracovišť.