Sdílení příkladů mezioborové spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a institucemi. Jsou přizváni zástupci Olomouckého kraje, aby blíže poznali naši práci. Proběhne sdílení mezi poskytovateli rané péče a předávání zkušeností z praxe.