Poskytujeme službu rané péče a odborné doplňkové služby rodinám s dětmi s postižením a dětmi předčasně narozenými v Brně a Jihomoravském kraji už 16 let.