Tisková zpráva (pdf)
27. 9. 2021

Osvětová kampaň Týden rané péče® se blíží

V termínu od 1. do 7. listopadu 2021 proběhne již 14. ročník osvětové kampaně Týden rané péče®, jejímž sloganem pro letošní rok je Slovo „NEJDE“ neexistuje.

Narození dítěte s postižením je náročná životní situace a rodiče se často po stanovení diagnózy svého dítěte cítí, jako by je někdo hodil do ledové vody. Čekají je mnohá obtížná rozhodnutí, která se jim jako raná péče snažíme ulehčovat. Slogan – Slovo „NEJDE“ neexistuje – zastupuje rodičovskou sílu a odhodlání všechny překážky překonat a přes nelehký start do života poskytnout jejich dítěti všechnu možnou podporu. Cílem rané péče je, aby rodina dítěte s postižením žila plnohodnotný, běžný život a měla rovnocenný přístup ke všem životním příležitostem jako kdokoli jiný.

Slogan kampaně zapůjčila hudební skupina Mirai, která se také stala patronem kampaně.

V rámci kampaně se bude konat mnoho aktivit. Přijďte se podívat na den otevřených dveří, zúčastněte se přednášek, workshopů, výstav a jiných akcí. Pokud bude nepříznivá epidemická situace, aktivity se budou konat online. Slogan Slovo „NEJDE“ neexistuje platí v tomto čase více než kdy jindy.

Letošní 14. ročník osvětové kampaně Týden rané péče® chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Jedná se o službu, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. Naším cílem je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby mohlo jejich dítě vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči.

V rámci Týdne rané péče® chceme informovat laickou i odbornou veřejnost o možnostech podpory rodin dětí s postižením, posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými resorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a také iniciovat diskusi o systému rané péče v České republice na úrovni krajských a ministerských úředníků.

Každý rok se do osvětové kampaně Týden rané péče® zapojují poskytovatelé sociální služby raná péče po celém území České republiky. Kampaň osvětového charakteru proběhne také v médiích. Veřejnost se dozví mnoho informací o potřebách rodin dětí s postižením i o rané péči samotné.

„Spolupracujeme již tradičně, nejen pobočky rané péče mezi sebou, ale přidávají se k nám i dobrovolníci, studenti, sponzoři, významné osobnosti, herci a vědci. V minulosti se ke kampani přidala mateřská centra, porodnice, divadla, internetové servery, vydavatelství… Pokud se rodiny rozhodnou vychovávat dítě s postižením doma, nesmí zůstat bez pomoci,“ říká ředitelka olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči Mgr. Pavla Matyášová.

Tradičně Týden rané péče® podporuje mnoho významných osobností z řad herců, sportovců, umělců či vědců.

Více informací o kampani a programu naleznete na www.tydenranepece.cz.

KONTAKT:
Společnost pro ranou péči, z. s.
Klimentská 2, Praha
centrum@ranapece.cz
www.ranapece.cz

Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým, mentálním nebo kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytuje dětem s hendikepem a jejich rodinám prostřednictvím pracovišť rané péče v 10 krajích České republiky.