Jak říkáme my filosofové, člověk je osoba, což znamená, že má na jedné straně nenahraditelnou individuální hodnotu, ale ta je na druhé straně realizovatelná pouze ve vztazích k osobám jiným. Pomoc bližnímu, zvláště když se jedná o děti, je velice potřebným a nesmírně cenným příkladem takového vztahu k bližnímu. Rodičům, kteří se obětavě starají o děti s handicapem, patří velké uznání, stejně jako organizacím jako je Společnost pro ranou péči , které je podporují a pomáhají jim.

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.